دیابت

از مراکز تحقیقاتی، انجمن ها، مراکز بهداشتی درمانی، دانشگاه های علوم پزشکی، متخصصین و پزشکان و سایر دست اندرکاران و کارکنان نظام سلامت برای همکاری و مشارکت در توسعه برنامه سلامت هوشمند دیابت دعوت به همکاری می شود.

زیرساختها و نرم افزارهای ذیل در اختیار مراکز بهداشتی و پزشکان ارجمند است. ما از همکاری و مشارکت شما برای توسعه برنامه های مراقبت سلامت و عرضه آن در سطح کشور استقبال می کنیم.

 • اپلیکیشن فرشته سلامت  دیابت

♦  اندروئید

iOS  ♦

 • داشبورد دیابت
 • داشبورد سلامت دیابت
 • داشبورد برنامه جامع دیابت (ویژه مدیران سلامت و پزشکان)
 • داشبورد فرشته سلامت دیابت (ویژه بیماران)
 • مشاوران دیابت
 • پرسشنامه ها و برنامه های مراقبت دیابت
 • نقشه راه دیابت (برنامه جامع دیابت)
 • دوره آموزش دیابت ویژه پزشکان
 • دوره آموزش دیابت ویژه بیماران
 • دوره آموزش دیابت ویژه عموم مردم
 • وبینار دیابت
 • مسابقه دیابت / چالش دیابت
 • انجمن دیابت
 • کالای سلامتی دیابت
 • شبکه هوشمند دیابت
 • مقالات و اخبار دیابت

♦  گروه تلگرام دیابت هوشمند

گروه تلگرامی "دیابت هوشمند" با هدف بحث و تبادل نظر در ارتباط با هوشمندسازی مراقبت های دیابت در دو محور پیشگیری و درمان ایجاد شده است. این گروه به موضوع سلامت الکترونیک و موبایل و سرویس های هوشمند در مدیریت دیابت و همچنین اخبار و یافته های نوین در مراقبت های دیابت اختصاص دارد  و به همت سالم سا (سرویس سلامت هوشمند موسسه فرزان) و با حضور جمعی از برترین اساتید و پزشکان کار خود را آغاز کرد.

محدودیت منابع در برابر شیوع بیماری و بار بیماری بر بیمار و نظام سلامت از یک سو و اهمیت بهبود امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا در تشکیل گروه دیابت هوشمند جهت هوشمند سازی مراقبت های دیابت در دو محور پیشگیری و درمان قدمی برداریم.

در این گروه به تبادل نظر در رابطه با سلامت الکترونیک و موبایل و سرویس های هوشمند در مدیریت دیابت و همچنین اخبار و یافته های نوین در مراقبت های دیابت خواهیم پرداخت. طراحی مدل های مفهومی و بین رشته ای، ایجاد و عرضه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تعیین استانداردهای مراقبت و شبکه سازی هوشمند و طراحی محتوای تخصصی هوشمند از دیگر اهداف این گروه می باشد.

این برنامه ارزشمند، گامی مهم برای ارتقای کیفیت مراقبت دیابت و معرفی مفهوم "مراقبت هوشمند دیابت (Smart Diabetes Care)"  به جامعه پزشکی و عموم می باشد.

ترکیب این گروه بین رشته ای است و هم اکنون اساتید و پزشکانی با تخصص های مختلف در این گروه حضور دارند .

بدینوسیله از کلیه پزشکان عمومی و متخصصین داخلی، عمومی، چشم، غدد، کلیه و … برای عضویت در گروه دعوت به عمل می آید.

اهداف مهم برنامه مراقبت هوشمند دیابت (Smart Diabetes Care)، تنها با پشتیبانی و مشارکت ارزشمند اساتید و پزشکان فرهیخته میسر است. چشم به راه مشارکت شما در این برنامه و دریافت ایده ها، نظرها و تجربه های ارزشمند تان هستیم.

 

♦  کمپین هوشمند دیابت

دیابت یک بیماری مزمن است که چندین عضو بدن را درگیر می کند و در صورت ابتلا نیازمند مراقبت دائمی می باشد. لذا در قدم نخست باید با خودمراقبتی، جهت اجتناب از بروز آن اقدام کرد و در صورت ابتلا نیز با اقدامات بموقع از بروز عوارض بیماری پیش گیری نمود.

هدف کمپین هوشمند دیابت، توانمند سازی جهت خودمراقبتی در افراد سالم برای پیشگیری از بروز دیابت و همچنین در بیماران مبتلا برای کنترل عوارض می باشد.

کمپین هوشمند دیابت مبتنی بر سامانه نقشه راه سلامت، برگزار می شود.نقشه راه دیابت، یک برنامه جامع سلامت با معیارهای بازیگونه سازی برای عموم مردم از جمله بیماران است. تلاش شده است مفاهیم سلامت، مداخلات و پیگیری های پزشکی و خودمراقبتی در قالبی ساده، متنوع و بازیگونه با انگیزش های لازم همچون اختصاص اعتبار (Credit) و رتبه (Rank) ، به شرکت کنندگان منتقل شود تا آنها را تشویق نماییم که مسئولیت و نقش فعالتری در حفظ و ارتقای سلامت خود بر عهده گیرند.

در این راه ما آماده ایم با همکاری مشترک با مراکز بهداشتی – درمانی، کمپین هوشمند دیابت را اجرا کنیم.

 از جمله اقدامات برای شرکت کنندگان در کمپین، می توان به ارزیابی و بازخورد هوشمند سلامت، مشاوره سلامت و رهیاری، آموزش سلامت، آزمون و چالش های اطلاعات سلامت، سرویس های ارزش افزوده، بسته های ارتباطات هوشمند سلامت، عضویت در گروه های مراقبت، مدیریت مراجعات پزشکی و مداخلات سبک زندگی و سلامت، بهره گیری از اپلیکیشن های موبایل و عضویت در شبکه اجتماعی سلامت اشاره کرد

نقشه راه همچنین بستر مشارکت بیماران در ارتقای سلامت همتایان خود را نیز فراهم می نماید. مطالعات نشان داده اند این همکاری متقاطع میان بیماران و انتقال تجربیات می تواند نقش مهمی در تامین سلامت فیزیکی و روانی بیماران ایفا نماید.

در مسیر اجرای کمپین هوشمند دیابت، رهیاران زندگی و سلامت (Life Coach & Health Coach) و همچنین رهیاران دیابت به عنوان مربی برای راهنمایی شرکت کنندگان ایفای نقش می نمایند و هر شرکت کننده در صورت احساس نیاز، می تواند از کمک رهیار نیز برخوردار شود.

در جریان اجرای کمپین، کاربر برای ارتقای سلامت خود، ایستگاه های مختلفی را می گذراند که شامل تکمیل پرسشنامه، دریافت بازخوردهای هوشمند، دریافت مشاوره، ویزیت، گذراندن دوره آموزشی و بررسی دوره ای علائم حیاتی، مداخلات سبک زندگی، برنامه های خودمراقبتی و.. است. این برنامه جامع به صورت توالی از ایستگاه های سلامت برگزار می شود.

با شرکت در کمپین هوشمند دیابت و طی مسیر نقشه راه، شرکت کنندگان بویژه افراد برگزیده در بستر بازیگونه (Gamification)، اعتبار (Credit)، رتبه (Rank)، نشان (Medal) و جوایز واقعی از جمله برنامه های ایرانگردی و جهانگردی و لوازم پایش سلامت دریافت می نمایند.

ویژگی بسیار جالب در نقشه راه این است که گذراندن یک ایستگاه تعیین می کند ایستگاه بعد چه چیزی خواهد بود و مسیر برای هر بیمار متفاوت است. این مسیر بر اساس یک الگوریتم تعریف می شود که در آن نتایج ایستگاه های قبل، تعیین کننده ادامه مسیر خواهد بود.به عنوان مثال از همان ابتدا بیماران دیابتی از افراد سالم جدا می شوند. همچنین در مرحله بعد موارد دیابت نهفته از افراد کاملا سالم نیز جدا می شود. این ویژگی جالب باعث شخصی سازی مسیر(Personalization)  بصورت هوشمند (Smart) می گردد.

 

http://salemsa.net/wp-content/uploads/2016/09/handshake.pngویژگی ها و قابلیت های سامانه 

 • UI گرافیکی زیبا به شکل بازی و ایستگاهی
 • الگوریتم های هوشمند برای تعیین ایستگاه های بعد بر اساس نتایج ایستگاه های قبل
 • امکان ارجاع فرد برای مشاوره، ویزیت و آموزش
 • امکان تکمیل برخی مراحل توسط پزشک یا تیم مراقبت سلامت
 • امکان تعریف اعتبار و جایزه برای تشویق به تکمیل مراحل
 • امکان گزارشگیری از مراحل و کاربران
 • امکان تعریف منطق بر روی ایستگاه ها 

 

http://salemsa.net/wp-content/uploads/2016/09/handshake.pngنحوه همکاری

برای طراحی یک برنامه جامع در قالب نقشه راه سلامت، محتوای ایستگاه ها با همکاری با مراکز بهداشتی درمانی و پزشکان حاذق تعریف می شود. برای مثال، پرسشنامه ها، مشاوران و دوره یا دوره های آموزشی تعریف می شود. سپس ایستگاه های نقشه راه سلامت بر اساس آن ها مشخص می گردد. سپس نقشه راه سلامت بصورت گرافیکی در وب سایت مورد نظر مثلا وب سایت انجمن، دانشگاه، یا مرکز بهداشتی درمانی قرار می گیرد و بیماران می توانند در آن وارد شوند و ثبت نام کنند. این سامانه امکان فراخوان بیماران به مراکز بهداشتی درمانی یا مطب ها را برای ویزیت حضوری بیمار فراهم کرده است. 

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما