اپلیکیشن بیماران من

اپلیکیشن بیماران منبرای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عموم مردم از جمله بیماران طراحی شده است. اپ بیماران منهم اکنون بر روی تلفن های هوشمند اندروئید نصب می شود و بزودی برای کاربران تلفن های هوشمند با سیستم iOS مانند آیفون نیز عرضه خواهد شد. پزشکان و مراکز بهداشتی درمانی می توانند تمامی سرویس های سلامت الکترونیک مورد استفاده خود را از طریق این اپلیکیشن یک پا در دست داشته باشند و بیماران خود را مدیریت نمایند. اطلاعات و بیماران هر مرکز / پزشک اختصاص به خودش دارد و فقط برای همان مرکز / پزشک قابل دسترسی است.

پزشکان به اطلاعات بیماران خود که روی سرورهای ما ذخیره شده است دسترسی دارند و اطلاعات دریافتی از طریق اپ نیز در سرور ذخیره و تحلیل می شود و مبنای خدمات هوشمند بعدی به پزشک و بیمار است.

 اپلیکیشن بیماران من، اکثر خدمات سلامت الکترونیک ما شامل داشبوردهای سامانه فراهوش: مدیریت هوشمند سلامتسامانه هوما :مراقبت های هوشمند سلامتو ارزیابی سبک زندگی، فراما: مشاوره سلامت، فراکام: ارتباطات هوشمند با بیمار و سامانه فراسا: آموزش های سلامترا روی تلفن هوشمند، در دسترس پزشک قرار می دهد و بستر ارتباط دائمی با وی را فراهم می کند.

از آنجا که سلامت، یک فرایند مستمر است و مستلزم خودمراقبتی است و از دیگر سو، منابع نظام سلامت و وقت پزشکان و کادر سلامت نیز محدود است این اپ و مجموعه سامانه های مربوط به آن،  راهکار موثری برای بهبود کارایی و کارآمدی خدمات سلامت و صرفه جویی در وقت پزشکان و دیگر کارکنان سلامت می باشد.

مطالعات مختلف نشان می دهد مثلا یک بیمار دیابتی در طول سال، حدود یک ساعت با پزشک و کادر سلامت ارتباط مستقیم دارد و مابقی سال را باید خود از خود مراقبت نماید. سرویس های هوشمند و ارتباط مستمر با بیمار از طریق اپ بیماران منو اپ فرشته سلامتو سامانه های جانبی، باعث ارتقای سلامت و افزایش کیفیت مراقبت می شود.

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان آمادگی خود را برای همکاری با مراکز بهداشتی درمانی برای تامین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای برنامه مراقبت های هوشمند بیماراندر مراکز و مطب ها اعلام می دارد. بی تردید، این برنامه باعث افزایش کیفیت مراقبت های سلامت و صرفه جویی چشمگیر در منابع و رضایتمندی بیماران از سرویس های هوشمند می گردد.

گروه هدف
کارکنان سلامت از جمله پزشکان خانواده، پزشکان عمومی و متخصص

list-1ویژگی ها و قابلیت های اپلیکیشن
 • اپ و پشتیبانی رایگان: در خدمت جامعه پزشکی
 • ویژه پزشکان و مراکز بهداشتی درمانی
 • تمامی امکانات سامانه های سلامت الکترونیک یکجا در دست شما
 • مراقبت هوشمند سلامت، مدیریت هوشمند سلامت، مشاوره آنلاین و تلفنی، مکان یاب سلامت
 • امکان اجرای برنامه های غربالگری آنلاین و فراخوان بیماران پرخطر
 • ثبت و دسترسی به بیماران
 • معرفی  بیماران جدید از روی نقشه به پزشکان و مراکز درمانی
 • اطلاعات بیماران هر مرکز فقط قابل دسترسی برای مدیریت همان مرکز
 • ثبت و مدیریت درآمدهای پزشکان و مراکز از طریق اپ
 • امکان ارسال پیام از طریق SMS و تلگرام برای کاربران (بیماران و مردم)
 • امکان ارسال دعوتنامه از پزشک و مرکز بهداشتی درمانی برای بیماران و مردم
 • ارسال نوتیفیکیشن / پیامک / تلگرام به بیماران در زمان دلخواه یا بصورت هوشمند
 • تقویم برنامه های سلامت پزشک
 • بخشهای راهبری، کنترل پنل سامانه ها، مکان یاب سلامت ، دعوت هوشمند بیمار، ارتباط هوشمند بیمار، معرفی نامه، مراقبت هوشمند بیماران، مشاوره های من، مدیریت هوشمند سلامت و پرزنت سلامت بیمار و …..

 سرویس های هوشمند روی تلفن همراه شما
 • ارتباط با سامانه فراما (مشاوره تلفنی و آنلاین)
 • ارتباط با سامانه هوما (ارزیابی و مراقبت های هوشمند سلامت)
 • ارتباط با سامانه فرایاب (مکان یاب و معرفی پزشک و هدایت به سمت خدمات سلامت)
 • ارتباط با سامانه فراکام (ارتباطات هوشمند سلامت)
 • ارتباط با سامانه فراهوش (مدیریت هوشمند سلامت)
 • ارتباط با اپ فرشته سلامت ویژه بیماران
خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما