فرایاب: مکان یاب سلامت

فرایاب، سرویس مکان یاب خدمات سلامت است. این سرویس از یک سو سرویس دهندگان خدمات سلامت را روی نقشه مشخص می نماید و از سوی دیگر، کاربران می توانند مکان خود را روی نقشه ثبت نمایند. سپس بر اساس معیارهایی مانند نوع خدمت، فاصله مکانی، رتبه سرویس دهنده و … ارائه دهندگان خدمت را به کاربران معرفی می نماید و با صدور معرفی نامه برای کاربر ارتباط بین دو طرف را برقرار می نماید. کاربران می توانند از تسهیلات ویژه سامانه مانند تخفیف های خدمات سلامت بهره مند گردند.
بعلاوه این سامانه، با اعتباربخشی و رتبه بندی خدمات، کاربر را نسبت به سرویس دریافتی مطمئن می کند و بستر هدایت درست کاربران را فراهم می کند.

این سامانه مجموعه ای متشکل از اپ فرشته سلامت ویژه کاربر، اپ بیماران من (ویژه پزشکان و کارکنان سلامت)، اپ اختصاصی فرایاب سلامت (ویژه هر دو گروه کاربران ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمت) و سامانه "هوما: مراقبت های هوشمند سلامت" به عنوان زیرساخت تحت وب فرایاب می باشد.
موسسه فرزان، از تمامی سرویس دهندگان سلامت برای همکاری دعوت به عمل می آورد.

 

گروه هدف

هر دو گروه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت از جمله بیماران و افراد سالم

 

list-1ویژگی ها و قابلیت های سامانه 

ویژگیهای بعضا منحصربفرد فرایاب به این شرح است:

 • دسترسی روی اپ موبایل کاربر (فرشته سلامت
 • دسترسی روی اپ موبایل پزشک (بیماران من)
 • دسترسی تحت وب (سامانه هوما)
 • ثبت مکان پزشک و کاربر روی نقشه
 • معرفی پزشک بر اساس مجاورت مکانی، تخصص، رتبه بندی
 • صدور معرفی نامه برای معرفی به پزشک
 • ثبت و مدیریت معرفی نامه ها
 • تسهیلات ویژه از جمله تخفیف برای کاربران
 • معرفی دیگر خدمات سلامت مانند بیمارستانها، داروخانه ها و ….
 • امکان ثبت چند مطب برای پزشک
 • امکان کاربری نقشه های مختلف از جمله google map

و امکانات متنوع دیگر…
 

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما