خود مراقبتی

یکی از ارکان مهم سلامت اجرای برنامه های خودمراقبتی است. به سختی می توان ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری در سطوح مختلف را بدون خودمراقبتی متصور بود.

در این ارتباط ما برنامه هایی را برای هر دو گروه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت تدارک دیده ایم.

 

♦  دوره زیج خود مراقبتی (سفیران سلامت)

این دوره برای ارتقای دانش خودمراقبتی آحاد مردم با هدف تربیت سفیران سلامت و توسعه فرهنگ سلامت در سطح جامعه و خانواده هاست.

محتوای این دوره بر اساس کتابی با همین عنوان طراحی و بصورت چندرسانه ای و هوشمند عرضه شده است.

این دوره محتوی پرسشنامه های متعددی است که ضمن ارزیابی میزان کارآمدی فرد در اجرای اصول خودمراقبتی، امتیاز کاربر را بصورت خودکار محاسبه می کند . با رسم نموداریدر قالب زیج به فرد بازخورد ارائه می کند.

این دوره بر ارزیابی و تغییر رفتار فرد با هدف ارتقای سلامت و سبک زندگی متمرکز است.

صلاحیت موسسه برای بارگزاری این دوره به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است.

♦  دوره توانمدسازی خانواده ها برای خودمراقبتی

گروه هدف این دوره پزشکان و دیگر کارکنان سلامت هستند. هدف این دوره، آموزش پزشکان جهت ایجاد ظرفیت و توانمندی خودمراقبتی در خانواده هاست. محتوای دوره بصورت چندرسانه ای عرضه شده است.

این دوره بر اساس کتابی با عنوان "توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی" طراحی وعرضه شده است.

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما