فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ مبارک .‌‌..

نـرم نـرمـک می رسد اینـک بهـار

خــوش بـه حــالِ روزگـار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

هر روزتان بهاری و بهارتان جاودانه باد

سال نو مبارک

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما