بی اختیاری استرسی

یک صفحه عضلانی به نام عضلات کف لگن در پایه شکم قرار دارد که پایین مثانه را می گیرد و به بستن بالای مجرای خروجی مثانه یعنی همان کانال کوتاهی که ادرار از طریق آن عبور می کند کمک می کند. بی  اختیاری استرسی، وقتی رخ می دهد که عضلات کف لگن آنقدر ضعیف هستد که فشار تولید شده توسط سرفه، عطسه و یا خنده  تواند به طور غیر ارادی باعث خروج ادرار می شود. بی اختیاری استرسی بسیار شایع  است، ۵۰ درصد از زنان بالای ۶۰ سال تا حدی این مشکل را دارند. عضلات کف لگن با زایمان واژینال یا چاقی تضعیف می شود.

فقدان استروژن پس از یائسگی می تواند این عضلات را تضعیف کند و در برخی موارد پرولاپس (prolapse) رحم یا مهبل تولید نماید. بیماری های مزمن ریه، مانند آمفیزم (emphysema ) که باعث ایجاد سرفه مداوم می شود ممکن است باعث بی  اختیاری استرسی شود. زنان در هر سنی در موقع ورزش، به خصوص ورزش های سخت مانند دویدن، دچار بی  اختیاری استرسی می شوند، چون پریدن  های مداوم می تواند بر مثانه فشار وارد کند. بیش از نیمی از زنان ژیمناست  و یک سوم زنانی که ورزش منظم می کنند دچار بی  اختیاری استرسی هستند.

 

♦  تشخیص

برای تشخیص بی  اختیاری استرسی پزشک از شما می  خواهد به او بگویید چه کارهایی باعث نشت ادرار می شود. در مواردی او می  خواهد یک نمونه ادرار میانی به او بدهید به این معنی که پس از بیرون ریختن پیشاب قسمت میانی ادرار را در یک ظرف استریل به وی بدهید تا از نظر وجود باکتری یا سایر نشانه های عفونت آن را بررسی کند.

پزشک در مواردی از شما می  خواهد زمان و و چگونگی نشت ادرار را یاداشت کنید. او از روش های تشخیصی دیگر از جمله سیستوگرام (cystogram) دفع ادرار (بررسی جریان ادرار با اشعه X) سیستوسکوپی (cystoscopy  وارد کردن ابزار مشاهده به داخل مجرای ادرار و مثانه) و آزمایش یورودینامیک (urodynamic  پر کردن مثانه با آب و سپس قرار دادن فشارسنج داخل مثانه) نیز استفاده می کند.

 

♦  درمان

برای درمان بی  اختیاری استرسی می توانید ورزش کگل (Kegel ) را به طور منظم انجام دهید تا عضلات کف لگن که مثانه را پشتیبانی می کند تقویت شود. اگر اضافه وزن داشته باشید پزشک توصیه می کند وزن خود را کم کنید چون وزن اضافی به اطراف شکم و عضلات کف لگن فشار می  آورد. اگر از سن یائسگی گذشته باشید پزشک سعی می کند با هورمون درمانی این عضلات را تقویت کند. اگر این اقدامات مفید نباشد پزشک برای سفت کردن ماهیچه های کف لگن عمل جراحی می کند.

برای از بین بردن بی  اختیاری استرسی در زمان ورزش، خوب است تامپون به تن کنید. تامپون کمک می کند دهانه مجرای ادرار تا حد اندکی بسته شود. پزشک در مواردی وسیله ای به نام پساری (pessary) را توصیه می کند که در مهبل قرار می گیرد و با بالا بردن مجرای ادرار از بروز نشت جلوگیری می کند. 

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما