تشخیص چشمی بیماری

هدف از این بخش این است است که بتوانید با چشم علائم بیماری را تشخیص بدهید. عکس های رنگی در صفحات زیر تعدادی از بیماری ها و مشکلات پوستی، چشمی و ناخنی را نشان می دهد. علاوه بر این عکس ها که علائم را نشان می دهد، خوب است  اگر هر کدام از علائم بیماری رادر خود می بینید با پزشک خود صحبت کنید. ضمن تماشای این عکس ها در نظر داشته باشید که بسیاری از مشکلات پوست، چشم و ناخن شبیه به یکدیگر است.

علائم هر کسی با کس دیگر متفاوت است و نشانه های بیماری شما ممکن است با این موارد شبیه نباشد. اما پزشکان نشانه های بسیاری از بیماران را می شناسد و می توانند بر اساس نشانه های بصری، بیماری ها را با دقت تشخیص بدهند.

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما