سیاست ما در همکاری مشترک با پزشکان و مراکز بهداشتی – درمانی، ارائه زیرساخت ها شامل سامانه های هوشمند، سرورها و برنامه و کمپین های سلامت بصورت حتی الامکان رایگان جهت مشارکت تمامی نخبگان دریک بستر web 2 و در مرحله بعد web 3 است. توفیق در این راه با مشارکت و حمایت تمام ذینفعان نظام سلامت از جمله مردم و بیماران در جای جای میهن پهناورمان تحقق می یابد.

ما ایمان داریم به اتفاق یکدیگر در حال خلق یک انقلاب در عرصه هوشمندسازی خدمات سلامت هستیم. ما مطالعات عمیقی در مورد سیستم های مشابه در کشورهای توسعه یافته داشته ایم و باور داریم برنامه ها و سرویس های ما در حد بهترین ها در جهان است و در مواردی، پیشرفته تر، نوآورانه تر و هوشمند تر می باشد.

با این توشه، اینک به فضل الهی، مهمترین توفیق مان، اقبال بزرگان سلامت و طب و قطب های علمی کشورمان جهت توفیق در این انقلاب بزرگ است.

ما در یک راهنما چارچوب های عملیاتی ارائه خدماتمان به شما و همچنین مشارکت و همکاری های راهبردی را تدوین و مستندسازی کرده ایم. در عین حال تمامی سامانه ها به تفکیک دارای راهنما و دستورالعمل هستند.

در این راستا جهت تحقق "سلامت هوشمند" برای همکاری با شما مشتاقیم:

• ما از همکاری و مشارکت راهبردی با پزشکان و دیگر کارکنان سلامت، انجمن های علمی، مراکز بهداشتی درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی استقبال می نماییم. سامانه های نوآورانه و هوشمند فرشته سلامت در خدمت شما و مراکز متبوع تان است.

 

• ما از مشارکت راهبردی در طراحی برنامه های مراقبت برای یک بیماری خاص با پزشکان حاذق و مراکز تخصصی و قطب های آن رشته و بیماری جهت ارائه خدمت به تمامی مراکز و بیماران مورد نظر در سطح کشور استقبال می کنیم. ما از فرایند شبکه سازی با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت و اجرای استانداردهای به روز در عالی ترین سطح به بیماران حمایت می کنیم. ما بویژه از مشارکت در تولید سرویس های رایگان برای جامعه استقبال و به سهم خود ایفای نقش می کنیم.

 

• ما افتخار می کنیم زیرساخت سامانه های یکپارچه، نوآورانه و هوشمندانه فرشته سلامت را در اختیار پزشکان و دیگر متخصصان علاقمند و نخبه قرار دهیم تا برای ارائه سرویس های هوشمند به بیماران خود از آن بهره گیرند.

 

• ما آماده راه اندازی مشترک سرویس های سلامت برای بیماران شما هستیم.

 

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان پیش از این صلاحیت و توانمندی خود را در عرصه های مختلف به منصه ظهور رسانده است.

و اینک جهت هوشمند سازی و ارتقای سلامت همراه تان هستیم.

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما