سالم سا شامل مجموعه ای یکپارچه از سامانه های سلامت هوشمند است که بر بستر وب و موبایل ارائه می شود. این مجموعه متشکل از ۱۴ سامانه سلامت الکترونیک می باشد. هر سامانه دارای هویت و عملکرد کاملا مجزا و در عین حال هماهنگ و مرتبط با سایر سامانه های سلامت الکترونیک است.

هم افزایی و یکپارچگی سامانه ها آن را به یک سامانه سلامت قدرتمند و هوشمند با امکان لاگین یکپارچه تبدیل کرده است. لاگین یکپارچه به کاربران، از جمله بیماران و کارکنان سلامت این امکان را می دهد که با حساب کاربری واحد، امکان دسترسی و استفاده از تمامی سامانه ها و سرویس ها را داشته باشند. همچنین کد گذاری داده های پزشکی و داده های عملکردی و ساختاری، امکان تجمیع داده ها و ایجاد پرونده الکترونیک برای بیماران را فراهم ساخته است. کد گذاری داده های پزشکی بر اساس استاندارد کشوری مورد نظر وزارت بهداشت صورت می پذیرد.

سامانه ها دارای ساختار مرکز محور هستند؛ به عبارت دیگر کلیه مراکز سلامت شامل مراکز بهداشتی – درمانی، شبکه های بهداشت، مطب ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها می توانند دارای پنل راهبری مجزا باشند و ثبت و مدیریت اطلاعات و سرویس های خود را بصورت کاملا مستقل و با حفظ محرمانگی اطلاعات انجام دهند.

الگوی بیماریها در حال تغییر است. بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، بیماری های قلبی – عروقی و عوارض ناشی از سبک زندگی مدرن به سرعت در حال گسترش است و مرزهای شهرها، روستاها و خانه ها را درنوردیده  و بار زیادی را بر نظام بهداشتی درمانی و اقتصاد خانواده ها ایجاد می نماید. استفاده از ظرفیت های فناوری و هوشمندسازی خدمات جهت موفقیت برنامه های مراقبت، اعم از درمان یا پیشگیری در سطوح مختلف ضروری است.

از این پس، زیرساخت های سلامت الکترونیک و هوشمند سازی، شرط لازم برای موفقیت برنامه های مختلف سلامت، از جمله پزشک خانواده است؛ چرا که تیم های مراقبت و پایگاه های سلامت تنها با اتکا به سامانه های سلامت الکترونیک و هوشمندسازی است که می توانند در طول یک سال، برنامه های متنوع مراقبت و رسالت های نظام سلامت را در جمعیت چند صد یا چند هزار نفری تحت پوشش خود اجرا نمایند.

دانشگاه های علوم پزشکی، شبکه های بهداشت، مراکز بهداشتی و تیم های مراقبت باید با ثبت و پایش مستمر داده های سلامت، داده کاوی، تحلیل داده ها و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد نظام سلامت را در مسیر صحیح راهبری نمایند.

در تحقق این مهم، موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان با طراحی و ایجاد سامانه های هوشمند سلامت مبتنی بر وب و موبایل در خدمت شماست.

عرصه لایتناهی سلامت شامل سبک زندگی، سلامت عمومی، درمان بیماری های غیر واگیر، واگیر و سندرم ها و بیماریهای شایع و نادر حوزه های همکاری ما خواهد بود.

امید است ماحصل این همکاری، باعث افزایش کیفیت و طول زندگی ایرانیان و ارتقای سلامت در کشور گردد.

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما