مطالب پیدا شده شده با برچسب : مکان یاب سلامت – فرایاب

فرایاب: مکان یاب سلامت

فرایاب: مکان یاب سلامت

فرایاب، سرویس مکان یاب خدمات سلامت است. این سرویس از یک سو سرویس دهندگان خدمات سلامت را روی نقشه مشخص می نماید و از سوی دیگر، کاربران می توانند مکان خود را روی نقشه ثبت نمایند. سپس بر اساس معیارهایی مانند نوع خدمت، فاصله مکانی، رتبه سرویس دهنده و ... ارائه دهندگان خدمت را به کاربران معرفی می نماید و با صدور معرفی نامه برای کاربر...

بیشتر بخوانید

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما