مطالب پیدا شده شده با برچسب : اپ فرشته سلامت

اپ فرشته سلامت

اپ فرشته سلامت

اپلیکیشن فرشته سلامت برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عموم مردم از جمله بیماران طراحی شده است. اپ "فرشته سلامت" بر روی تلفن های هوشمند اندروئید و IOS نصب می شود و این قابلیت را دارد که برای پزشکان و مراکز با نام و لوگوی آنها تهیه شود. نهایتا نیز اطلاعات و بیماران هر مرکز / پزشک اختصاص به خودش دارد و فقط برای همان...

بیشتر بخوانید

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها
مراکز مشاوره ترک دخانیات
مراکز مشاوره ترک دخانیات
ایستگاه ویزیت پزشک
در این ایستگاه و پس از انجام آزمایش خون و اندازه گیری میزان قند خون در ایستگاه قبل، شما توسط...
نحوه اندازه گیری
نحوه اندازه گیری       در ﻫﺮ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺮد ﺟﻔﺖ ﺑﻮده ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و...

نظرات ارزشمند شما